Oriya Magazine Interviews

portfolio img AKSHYARA
portfolio img BHOR-1
portfolio img BHOR-2
portfolio img BHOR-3
portfolio img BHOR-4
portfolio img BHOR-5
portfolio img NABANEETA-1
portfolio img NABANEETA-2
portfolio img NABANEETA-3
portfolio img NABANEETA-4
portfolio img NABANEETA-5
portfolio img NABANEETA-6
portfolio img NABANEETA-7
portfolio img NABANEETA-8
portfolio img PAHACHA-1
portfolio img PAHACHA-2
portfolio img PASCHIMA-1
portfolio img PASCHIMA-2
portfolio img PASCHIMA-3
portfolio img PRAJATANTRA SAPTAHIKI-1
portfolio img PRAJATANTRA SAPTAHIKI-2